مرد بارانی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مرد بارانی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: