مرد خانه‌دار

مردِ خانه‌دار، مردی است که شغل نداشته و پیشهٔ اصلیِ او خانه‌داری می‌باشد.

یک مردِ خانه‌دار و فرزندانش.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش