مرغزار (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مرغزار نام مکانهای زیر است:

روستا ویرایش

 • مرغزار (رابر) روستایی در دهستان سیه بنوئیه بخش مرکزی شهرستان رابر استان کرمان
 • مرغزار (گرمه) روستایی در دهستان بالا دشت بخش مرکزی شهرستان گرمه استان خراسان شمالی
 • مرغزار (بیرجند) روستایی در دهستان القورات بخش مرکزی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی
 • مرغزار (نهبندان) روستایی در دهستان شوسف بخش شوسف شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی
 • مرغزار (زاوه) روستایی در دهستان صفائیه بخش مرکزی شهرستان زاوه استان خراسان رضوی
 • مرغزار (ساق) روستایی در دهستان ساق بخش سلیمان شهرستان زاوه استان خراسان رضوی
 • مرغزار (شیروان) روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیروان استان خراسان شمالی
 • مرغزار (سرایان) روستایی در دهستان آیسک بخش آیسک شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی
 • مرغزار (فردوس) روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی
 • مرغزار (فاروج) روستایی در دهستان تیتکانلو بخش خبوشان شهرستان فاروج استان خراسان شمالی
 • مرغزار (مشهد) روستایی در دهستان طوس بخش مرکزی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی