مرغ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از مرغ اهلی)

مرغ ممکن است به اینها اشاره داشته‌باشد:

مُرغویرایش

مُرغ به معنی هرگونه پرنده است و ممکن است به اینها اشاره داشته‌باشد:

مَرغویرایش

  • مَرغ نوعی گیاه که حیوانات علفخوار می‌خورند