مرغ بهشت (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

مرغ بهشت نوعی پرنده است، و نیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: