مرغ طوفان دمگاه‌نواری

گونه‌ای از اقیانوس‌روها
مرغ طوفان دمگاه‌نواری
Starr 080102-1125 Casuarina equisetifolia.jpg
مرغ طوفان دمگاه‌نواری، Oceanodroma castro
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: کبوتردریایی‌سانان
تیره: مرغ طوفان
گونه: O. castro
نام علمی
Oceanodroma castro
تخم مرغ.

مرغ طوفان دمگاه‌نواری(نام علمی: Oceanodroma castro) نام یک گونه از سرده اقیانوس‌روها است.

منابعویرایش