مرهم یک شکل دارویی نیمه جامد و چسبناک هستند که برای استفاده خارجی روی پوست، بینی یا واژن در نظر گرفته شده اند. مرهم ها حاوی مواد دارویی بصورت سوسپانسیون یا حل شده در پایه خود هستند.

(مرهم) در یک تیوپ

تفاوتویرایش

مرهم ها با پمادها یک تفاوت اساسی دارند. پایه مرهم ها آب و پایه پمادها روغن است.

انواعویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ابن سینا، حسین (۱۳۷۰). قانون در طب. ج. ۲. ترجمهٔ عبدالرحمان شرفکندی. تهران: سروش. ص. ۱۶۶.
  • مومن حسینی، محمد (۱۳۷۳). تحفه حکیم مؤمن. تهران: انتشارات مصطفوی. ص. ۸۴.
  • بریمانی، لطفعلی (۱۳۶۶). طب و داروهای سنتی. ج. ۳. تهران: گوتنبرگ. ص. ۳۴۵.