مروارید (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مروارید نوعی گوهر است. همچنین، «مروارید» به موارد زیر هم اشاره دارد: