مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یکی از مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. این مرکز به عنوان کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی و به صورت فرابخشی در کنار شورای مذکور ایفای نقش می‌کند. هم‌اکنون این مرکز با داشتن هفت گروه پژوهشی با عنوانهای: گروه ترویج علم، گروه اخلاق علم و فناوری، گروه آینده‌پژوهی، گروه اقتصاد علم، گروه علم‌سنجی، گروه علم و جامعه و گروه سیاست علم وظایف مهم شناسایی درخت علم و مطالعه در تعیین سهم مطلوب کشور از آن در آینده، تحقیق در بومی‌سازی روشهای علمی سنجش علم و فناوری و تعیین وضع موجود با استفاده از آنها، مسئله‌شناسی نظام علمی کشور با تمرکز بر حوزه پژوهش و فناوری با رویکرد به فرابخشی و تصمیم‌سازی، خط‌مشی سازی و تهیه راهبرد و برنامه برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، مطالعه و ارائه روش‌های مناسب ترویج علم در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه علمی، انجام تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی بر اساس اصل مأموریت‌گرایی و با تمرکز خاص در زمینه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی را به عهده دارد.

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش