مریدان مسیح

تأسیس فرقه مریدان مسیح (Disciples of Christ) به عنوان یکی از زیر شاخه‌های مذهب پروتستان درآمریکا به سال ۱۸۰۰ بازمی گردد و بیشتر پرسبی‌ترین ها بودند که این فرقه را پایه‌گذاری کرده و به تکامل آن کمک کردند.

عقیده پیروان مریدان مسیح این است که با جامعه باز در جلسات هفتگی شرکت کنند و به عقاید یکدیگر گوش دهند، در ایمان خود آزاد باشند و مجبور نباشند از یک مقام برتر دستور بگیرند و از راه مطالعه انجیل بر حصول عقیده خود و آزادی دیگران بکوشند، هرچند به غسل تعمید احترام می گذارند ولی آن را ضروری نمی دانند و هر کس بنا بر خواست خود به آن عمل می‌کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

حسین حمیدی نیا ، " ایالات متحده آمریکا " ، ( دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران ، 1382)، چاپ اول