مری (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مری به بیش از یک مفهوم بازمی‌گردد:

  • مری عضوی در بدن مهره‌داران است.
  • مری نام یکی از اعضای یاران حلقه در داستان ارباب حلقه‌ها است.