مزار (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مزار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

  1. گور
  2. مزار شریف
  3. مزار (بجستان)
  4. گلستان