مزداپرستی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

مزداپرستی در مورد زیر نیز به کار رود: