مزدا ۱۲۱ نام محصولات صادراتی گوناگونی از شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۲ بوده‌است:

  • ۱۹۸۱–۱۹۷۵ — نسخه‌هایی از نسل دوم خودروی مزدا کازمو
  • ۱۹۹۱–۱۹۸۸ — نسل اول کامپکت کوچک فورد فستیوا
  • ۱۹۹۸–۱۹۹۱ — سدان اتوزام روو
  • ۲۰۰۲–۱۹۹۶ — نسل اول مزدا دمیو (در کشورهایی که فورد فیستا با نام ۱۲۱ فروخته‌نمی‌شد)
  • ۲۰۰۲–۱۹۹۶ — نسخه بازنشانی‌شده نسل چهارم فورد فیستا (در برخی کشورهای اروپایی)