مزون (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مزون یک ذرهٔ زیراتمی‌ست.

مزون همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: