باز کردن منو اصلی

مسابقات بین‌المللی ایران ۱۹۷۵

مسابقات بین‌المللی ایران ۱۹۷۵ که با نام جام ایران نیز شناخته می‌شود در شهر تهران، کشور ایران برگزار شده‌است. این مسابقات در تاریخ ۱۰ تا ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۵ برگزار شده، نخستین دوره مسابقات در نیز در سال ۱۹۷۴ انجام شده است.

مرحله گروهیویرایش

گروه ۱

تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل‌گل
  تپلیس ۳ ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱+
  شوروی ۲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰
  ایران آ ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱-
۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  ایران آ ۱ – ۱   تپلیس
ورزشگاه آزادی، تهران
داور: موفوآلا - زئیر

۱۳ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  تپلیس ۱ – ۰   شوروی

۱۵ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  ایران آ ۰ – ۱   شوروی

گروه ۲

تیم امتیاز بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل‌گل
  ایران ب ۶ ۳ ۳ ۰ ۰ ۷ ۳ ۴+
  لهستان ۴ ۳ ۲ ۰ ۱ ۹ ۵ ۴+
  مصر ۲ ۳ ۱ ۰ ۲ ۶ ۹ ۳-
  زئیر ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۴ ۹ ۵-

۱۲ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  مصر ۳ – ۲   زئیر

۱۴ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  لهستان ۵ – ۲   مصر

۱۴ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  ایران ب ۳ – ۱   زئیر
حسن نظری   '26
محمد دستجردی   '53 (76)
مولامبا اندای   '80

۱۶ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  لهستان ۳ – ۱   زئیر

۱۶ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  ایران ب ۲ – ۱   مصر
مجید بیشکار   '38
حسن نظری   '72 پنالتی
شاکر عبدل فاتح   '60

نیمه‌نهاییویرایش

۱۸ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  تپلیس ۱ – ۰   لهستان

۱۸ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  ایران ب ۱ – ۰   شوروی
حمید شهبازی   '82

رده‌بندیویرایش

۲۰ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  شوروی ۲ – ۰   لهستان

فینالویرایش

۲۰ ژوئیه ۱۹۷۵
۰۰:۰۰ UTC-۳
  ایران ب ۰ – ۱   تپلیس
تیروسکی   '96

منابعویرایش