مسابقات جهانی تنیس روی میز ۱۹۳۳

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مسابقات جهانی تنیس روی میز ۱۹۳۳ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: