مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۶۷

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۶۷ چهارمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۲۱ سپتامبر تا ۱ اکتبر در سئول، کره جنوبی برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۶۷
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانکره جنوبی
شهرسئول
زمان برگزاری۲۱ سپتامبر – ۱ اکتبر
تیم‌ها۱۰
میزبان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان فیلیپین (سومین عنوان)
نایب قهرمان کره جنوبی
مکان سوم ژاپن
مکان چهارم اندونزی

نتایجویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات تساوی‌شکنی
  فیلیپین ۹ ۹ ۰ ۸۵۸ ۵۸۹ ۲۶۹+ ۱۸
  کره جنوبی ۹ ۸ ۱ ۸۱۹ ۵۸۲ ۲۳۷+ ۱۷
  ژاپن ۹ ۷ ۲ ۷۵۱ ۵۶۲ ۱۸۹+ ۱۶
  اندونزی ۹ ۵ ۴ ۸۳۰ ۷۸۲ ۴۸+ ۱۴ ۱–۱ / ۱٫۱۰۲
  جمهوری چین ۹ ۵ ۴ ۷۵۰ ۶۸۹ ۶۱+ ۱۴ ۱–۱ / ۰٫۹۵۳
  هند ۹ ۵ ۴ ۷۰۹ ۷۹۷ ۸۸− ۱۴ ۱–۱ / ۰٫۹۴۱
  تایلند ۹ ۳ ۶ ۶۶۲ ۷۱۲ ۵۰− ۱۲
  مالزی ۹ ۲ ۷ ۶۳۰ ۷۷۷ ۱۴۷− ۱۱
  هنگ کنگ ۹ ۱ ۸ ۵۳۹ ۸۰۶ ۲۶۷− ۱۰
  سنگاپور ۹ ۰ ۹ ۶۴۰ ۸۹۲ ۲۵۲– ۹
۲۱ سپتامبر
هنگ کنگ   ۷۸–۷۶   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۹, ۳۶–۳۷
۲۱ سپتامبر
هند   ۵۰–۱۰۶   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۶۴, ۲۶–۴۲
۲۱ سپتامبر
جمهوری چین   ۸۳–۶۸   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۲۷, ۴۷–۴۱
۲۱ سپتامبر
فیلیپین   ۱۰۳–۶۷   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۳۳, ۵۸–۳۴
۲۱ سپتامبر
ژاپن   ۹۳–۶۶   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۳۶, ۴۹–۳۰
۲۲ سپتامبر
فیلیپین   ۹۲–۵۵   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۲۴, ۵۱–۳۱
۲۲ سپتامبر
تایلند   ۸۴–۵۷   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۳۱, ۳۵–۲۶
۲۲ سپتامبر
کره جنوبی   ۱۰۵–۸۷   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۳۱, ۵۴–۵۶
۲۲ سپتامبر
هند   ۵۶–۸۹   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۵۲, ۳۲–۳۷
۲۲ سپتامبر
سنگاپور   ۷۲–۱۱۷   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۵۷, ۳۹–۶۰
۲۳ سپتامبر
ژاپن   ۷۸–۶۹   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۳۲, ۴۴–۳۷
۲۳ سپتامبر
هند   ۶۳–۱۱۱   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۶–۵۳, ۳۷–۵۸
۲۳ سپتامبر
جمهوری چین   ۱۰۳–۶۲   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۳۱, ۵۳–۳۱
۲۳ سپتامبر
تایلند   ۵۷–۸۵   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۴۱, ۲۷–۴۴
۲۳ سپتامبر
مالزی   ۹۰–۸۷   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۳۹, ۴۴–۴۸
۲۴ سپتامبر
کره جنوبی   ۱۲۲–۷۱   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۴–۳۳, ۵۸–۳۸
۲۴ سپتامبر
مالزی   ۹۷–۷۸   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۲۴, ۵۳–۵۴
۲۴ سپتامبر
جمهوری چین   ۷۱–۶۳   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۲۹, ۳۸–۳۴
۲۴ سپتامبر
اندونزی   ۱۳۰–۱۰۷   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۵۲, ۷۳–۵۵
۲۴ سپتامبر
فیلیپین   ۸۱–۶۹   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۳۳, ۴۰–۳۶
۲۶ سپتامبر
هنگ کنگ   ۴۷–۸۹   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۵–۵۱, ۲۲–۳۸
۲۶ سپتامبر
سنگاپور   ۵۸–۱۰۷   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۸–۵۲, ۳۰–۵۵
۲۶ سپتامبر
اندونزی   ۸۹–۸۰   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۲۸, ۴۷–۵۲
۲۶ سپتامبر
جمهوری چین   ۷۸–۸۹   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۴۱, ۳۷–۴۸
۲۶ سپتامبر
تایلند   ۸۲–۸۶   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۳۸, ۴۷–۴۸
۲۷ سپتامبر
هنگ کنگ   ۴۶–۸۶   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۳۵, ۲۲–۵۱
۲۷ سپتامبر
ژاپن   ۱۰۰–۶۹   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۲۷, ۴۹–۴۲
۲۷ سپتامبر
فیلیپین   ۸۳–۷۹   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۳۸, ۴۰–۴۱
۲۷ سپتامبر
هند   ۹۶–۷۷   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۳۴, ۴۹–۴۳
۲۷ سپتامبر
اندونزی   ۹۷–۹۰   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۳۷, ۵۳–۵۳
۲۸ سپتامبر
جمهوری چین   ۹۰–۸۷   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۵, ۴۷–۳۲
۲۸ سپتامبر
هنگ کنگ   ۵۲–۱۰۳   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۴۹, ۲۰–۵۴
۲۸ سپتامبر
سنگاپور   ۶۹–۸۲   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۴۴, ۳۳–۳۸
۲۸ سپتامبر
مالزی   ۶۴–۹۳   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۴۲, ۳۱–۵۱
۲۸ سپتامبر
ژاپن   ۶۲–۶۳   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۳۹, ۲۸–۲۴
۳۰ سپتامبر
هند   ۷۴–۶۵   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۹–۳۰, ۴۵–۳۵
۳۰ سپتامبر
اندونزی   ۱۱۰–۷۵   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۳۸, ۶۱–۳۷
۳۰ سپتامبر
کره جنوبی   ۸۳–۴۸   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۱۹, ۴۷–۲۹
۳۰ سپتامبر
تایلند   ۶۶–۹۵   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۴۳, ۳۱–۵۲
۳۰ سپتامبر
جمهوری چین   ۵۶–۸۱   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۵–۴۰, ۳۱–۴۱
۱ اکتبر
هنگ کنگ   ۵۴–۹۴   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۴۹, ۲۱–۴۵
۱ اکتبر
هند   ۸۴–۷۳   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۷, ۴۲–۳۶
۱ اکتبر
سنگاپور   ۵۵–۹۰   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۴۱, ۲۵–۴۹
۱ اکتبر
تایلند   ۷۲–۵۹   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۲۷, ۳۸–۳۲
۱ اکتبر
کره جنوبی   ۸۰–۸۳   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۴۱, ۴۲–۴۲

جدول نهاییویرایش

راه‌یافته به المپیک تابستانی ۱۹۶۸
رتبه تیم رکورد
    فیلیپین ۹–۰
    کره جنوبی ۸–۱
    ژاپن ۷–۲
۴   اندونزی ۵–۴
۵   جمهوری چین ۵–۴
۶   هند ۵–۴
۷   تایلند ۳–۶
۸   مالزی ۲–۷
۹   هنگ کنگ ۱–۸
۱۰   سنگاپور ۰–۹

جوایزویرایش

 قهرمان آسیا ۱۹۶۷ 
 
فیلیپین
سومین عنوان

منابعویرایش