مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۹۵

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۹۵ هجدهمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۱۷ تا ۲۶ ژوئن در سئول، کره جنوبی برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۹۵
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانکره جنوبی
شهرسئول
زمان برگزاری۱۷ تا ۲۶ ژوئن
تیم‌ها۱۹
میزبان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان چین (دهمین عنوان)
نایب قهرمان کرهٔ جنوبی
مقام سوم ژاپن
مقام چهارم تایوان
آمار و ارقام مسابقات
MVPکره جنوبی Hur Jae
بهترین امتیازآورندهکره جنوبی Hur Jae

دور مقدماتی

ویرایش

گروه A

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۴ ۴ ۰ ۳۶۰ ۱۸۹ ۱۷۱+ ۸
  قرقیزستان ۴ ۳ ۱ ۲۴۷ ۲۴۴ ۳+ ۷
  هند ۴ ۲ ۲ ۲۲۷ ۲۴۲ ۱۵– ۶
  کویت ۴ ۱ ۳ ۲۱۴ ۲۶۷ ۵۳– ۵
  اردن ۴ ۰ ۴ ۱۹۷ ۳۰۳ ۱۰۶– ۴
۱۷ ژوئن
چین   ۹۷–۴۷   قرقیزستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۲۲, ۵۶–۲۵
۱۷ ژوئن
اردن   ۴۴–۶۶   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۳–۳۴, ۲۱–۳۲
۱۸ ژوئن
قرقیزستان   ۵۷–۵۰   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۲۷, ۲۳–۲۳
۱۸ ژوئن
چین   ۱۰۰–۴۴   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۳–۲۲, ۴۷–۲۲
۱۹ ژوئن
کویت   ۴۲–۶۸   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۶–۳۰, ۱۶–۳۸
۱۹ ژوئن
اردن   ۵۱–۶۶   قرقیزستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۷–۳۶, ۲۴–۳۰
۲۰ ژوئن
کویت   ۷۱–۵۸   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۳۱, ۳۷–۲۷
۲۰ ژوئن
هند   ۴۷–۷۹   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۵–۴۳, ۲۲–۳۶
۲۱ ژوئن
چین   ۸۴–۵۱   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۲۱, ۴۲–۳۰
۲۱ ژوئن
قرقیزستان   ۷۷–۴۶   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۲۵, ۳۸–۲۱

گروه B

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  کرهٔ جنوبی ۳ ۳ ۰ ۲۶۴ ۲۰۵ ۵۹+ ۶
  ازبکستان ۳ ۲ ۱ ۲۲۵ ۱۹۰ ۳۵+ ۵
  امارات متحدهٔ عربی ۳ ۱ ۲ ۱۷۳ ۲۰۹ ۳۶– ۴
  فیلیپین ۳ ۰ ۳ ۱۹۲ ۲۵۰ ۵۸– ۳
۱۷ ژوئن
ازبکستان   ۶۸–۸۸   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۳۸, ۳۲–۵۰
۱۸ ژوئن
کرهٔ جنوبی   ۷۸–۶۱   امارات متحدهٔ عربی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۳۱, ۳۳–۳۰
۱۸ ژوئن
فیلیپین   ۶۰–۸۲   ازبکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۴۵, ۲۸–۳۷
۱۹ ژوئن
امارات متحدهٔ عربی   ۷۰–۵۶   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۸, ۳۸–۱۸
۲۰ ژوئن
ازبکستان   ۷۵–۴۲   امارات متحدهٔ عربی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۲۴, ۴۴–۱۸
۲۰ ژوئن
فیلیپین   ۷۶–۹۸   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۴۶, ۳۸–۵۲

گروه C

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ژاپن ۴ ۴ ۰ ۳۷۹ ۲۴۷ ۱۳۲+ ۸
  قزاقستان ۴ ۳ ۱ ۳۴۰ ۲۹۲ ۴۸+ ۷
  ایران ۴ ۲ ۲ ۳۵۰ ۳۱۷ ۳۳+ ۶
  تایلند ۴ ۱ ۳ ۲۴۲ ۳۴۳ ۱۰۱– ۵
  اندونزی ۴ ۰ ۴ ۲۳۲ ۳۴۴ ۱۱۲– ۴
۱۷ ژوئن
اندونزی   ۶۶–۷۱   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۳۴, ۳۰–۳۷
۱۷ ژوئن
ایران   ۷۴–۸۷   قزاقستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۴۴, ۴۱–۴۳
۱۸ ژوئن
قزاقستان   ۸۲–۹۰   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۶, ۴۲–۴۴
۱۸ ژوئن
ایران   ۹۸–۶۹   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۴۹, ۴۹–۲۰
۱۹ ژوئن
ژاپن   ۹۱–۴۳   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۱۷, ۴۱–۲۶
۱۹ ژوئن
اندونزی   ۵۸–۸۰   قزاقستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۷, ۱۸–۳۳
۲۰ ژوئن
ژاپن   ۹۵–۳۹   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۴–۱۶, ۴۱–۲۳
۲۰ ژوئن
تایلند   ۵۸–۹۵   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۴–۵۶, ۳۴–۳۹
۲۱ ژوئن
ایران   ۸۳–۱۰۳   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۶, ۴۴–۵۷
۲۱ ژوئن
قزاقستان   ۹۱–۷۰   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۳–۳۷, ۳۸–۳۳

گروه D

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  تایوان ۴ ۴ ۰ ۳۷۰ ۲۲۶ ۱۴۴+ ۸
  عربستان سعودی ۴ ۳ ۱ ۳۳۰ ۲۲۷ ۱۰۳+ ۷
  مالزی ۴ ۲ ۲ ۲۸۰ ۳۳۴ ۵۴– ۶
  هنگ کنگ ۴ ۱ ۳ ۲۵۰ ۲۸۲ ۳۲– ۵
  سری‌لانکا ۴ ۰ ۴ ۱۵۲ ۳۱۳ ۱۶۱– ۴
۱۷ ژوئن
تایوان   ۹۶–۲۷   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۹, ۴۷–۱۸
۱۷ ژوئن
هنگ کنگ   ۷۲–۷۳   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۳۱, ۲۸–۴۲
۱۸ ژوئن
تایوان   ۸۳–۵۷   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۲۱, ۴۶–۳۶
۱۸ ژوئن
سری‌لانکا   ۲۹–۶۵   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۱–۳۴, ۸–۳۱
۱۹ ژوئن
عربستان سعودی   ۱۰۹–۴۳   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۲۷, ۵۹–۱۶
۱۹ ژوئن
هنگ کنگ   ۶۱–۳۹   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۲۱, ۲۸–۱۸
۲۰ ژوئن
مالزی   ۷۳–۹۶   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۴, ۳۴–۵۲
۲۰ ژوئن
عربستان سعودی   ۸۷–۶۰   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۲۴, ۳۰–۳۶
۲۱ ژوئن
تایوان   ۹۵–۶۹   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۳۹, ۴۸–۳۰
۲۱ ژوئن
سری‌لانکا   ۵۷–۹۱   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۵۱, ۲۰–۴۰

دور یک‌چهارم نهایی

ویرایش

گروه I

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  چین ۳ ۳ ۰ ۲۴۲ ۱۷۳ ۶۹+ ۶
  ژاپن ۳ ۲ ۱ ۲۲۹ ۱۹۷ ۳۲+ ۵
  عربستان سعودی ۳ ۱ ۲ ۲۱۵ ۲۴۴ ۲۹– ۴
  ازبکستان ۳ ۰ ۳ ۱۷۸ ۲۵۰ ۷۲– ۳
۲۲ ژوئن
ژاپن   ۸۸–۶۳   ازبکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۴۳, ۴۵–۲۰
۲۲ ژوئن
چین   ۹۲–۶۹   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۴–۳۰, ۴۸–۳۹
۲۳ ژوئن
عربستان سعودی   ۶۱–۸۰   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۴۹, ۲۹–۳۱
۲۳ ژوئن
ازبکستان   ۴۳–۷۷   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۱–۴۴, ۲۲–۳۳
۲۴ ژوئن
ازبکستان   ۷۲–۸۵   عربستان سعودی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۴۹, ۲۹–۳۶
۲۴ ژوئن
چین   ۷۳–۶۱   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۳۴, ۳۰–۲۷

گروه II

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات تساوی‌شکنی
  کرهٔ جنوبی ۳ ۲ ۱ ۲۶۱ ۱۹۳ ۶۸+ ۵ ۱–۱ / ۱٫۱۵۶
  تایوان ۳ ۲ ۱ ۲۱۳ ۱۸۲ ۳۱+ ۵ ۱–۱ / ۱٫۰۰۰
  قزاقستان ۳ ۲ ۱ ۲۳۵ ۲۳۳ ۲+ ۵ ۱–۱ / ۰٫۸۶۹
  قرقیزستان ۳ ۰ ۳ ۱۹۷ ۲۹۸ ۱۰۱– ۳
۲۲ ژوئن
کرهٔ جنوبی   ۸۶–۶۵   قزاقستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۳–۲۶, ۳۳–۳۹
۲۲ ژوئن
تایوان   ۸۳–۵۲   قرقیزستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۲۵, ۳۸–۲۷
۲۳ ژوئن
قزاقستان   ۶۸–۶۷   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۴, ۳۶–۳۳
۲۳ ژوئن
قرقیزستان   ۶۵–۱۱۳   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۵۵, ۳۱–۵۸
۲۴ ژوئن
کرهٔ جنوبی   ۶۲–۶۳   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۳, ۳۰–۳۰
۲۴ ژوئن
قرقیزستان   ۸۰–۱۰۲   قزاقستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۵۰, ۴۴–۵۲

گروه III

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  ایران ۳ ۳ ۰ ۲۴۴ ۱۸۶ ۵۸+ ۶
  فیلیپین ۳ ۲ ۱ ۲۰۵ ۲۱۰ ۵– ۵
  هند ۳ ۱ ۲ ۲۲۴ ۲۴۴ ۲۰– ۴
  هنگ کنگ ۳ ۰ ۳ ۲۰۶ ۲۳۹ ۳۳– ۳
۲۲ ژوئن
ایران   ۶۸–۵۳   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۷–۲۵, ۳۱–۲۸
۲۲ ژوئن
هند   ۸۲–۷۳   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۳۰, ۴۲–۴۳
۲۳ ژوئن
هنگ کنگ   ۶۸–۸۸   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۵۱, ۳۷–۳۷
۲۳ ژوئن
فیلیپین   ۸۳–۷۷   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۳۵, ۴۹–۴۲
۲۴ ژوئن
فیلیپین   ۶۹–۶۵   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۳۱, ۳۶–۳۴
۲۴ ژوئن
هند   ۶۵–۸۸   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۴۵, ۳۲–۴۳

گروه IV

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  امارات متحدهٔ عربی ۳ ۳ ۰ ۱۷۹ ۱۵۴ ۲۵+ ۶
  کویت ۳ ۲ ۱ ۲۰۸ ۱۸۱ ۲۷+ ۵
  مالزی ۳ ۱ ۲ ۱۸۴ ۲۰۰ ۱۶– ۴
  تایلند ۳ ۰ ۳ ۱۷۰ ۲۰۶ ۳۶– ۳
۲۲ ژوئن
مالزی   ۶۵–۷۳   کویت
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۸–۴۰, ۳۷–۳۳
۲۲ ژوئن
امارات متحدهٔ عربی   ۵۵–۵۱   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۱۹, ۲۳–۳۲
۲۳ ژوئن
تایلند   ۶۶–۷۲   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۹, ۳۴–۳۳
۲۳ ژوئن
کویت   ۵۶–۶۳   امارات متحدهٔ عربی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۳–۳۴, ۲۳–۲۹
۲۴ ژوئن
کویت   ۷۹–۵۳   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۳۶, ۳۶–۱۷
۲۴ ژوئن
امارات متحدهٔ عربی   ۶۱–۴۷   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۲۰, ۲۶–۲۷

رده‌بندی هفدهم تا نوزدهم

ویرایش
تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  اردن ۲ ۲ ۰ ۱۴۱ ۹۳ ۴۸+ ۴
  اندونزی ۲ ۱ ۱ ۱۵۱ ۱۳۱ ۲۰+ ۳
  سری‌لانکا ۲ ۰ ۲ ۸۷ ۱۵۵ ۶۸– ۲
۲۲ ژوئن
اردن   ۷۶–۶۱   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۳۵, ۳۵–۲۶
۲۳ ژوئن
سری‌لانکا   ۳۲–۶۵   اردن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۵–۳۸, ۷–۲۷
۲۴ ژوئن
اندونزی   ۹۰–۵۵   سری‌لانکا
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۷–۲۹, ۴۳–۲۶

رده‌بندی پنجم تا شانزدهم

ویرایش

مکان پانزدهم

ویرایش
۲۵ ژوئن
تایلند   ۶۶–۷۸   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۱, ۲۷–۳۷

مکان سیزدهم

ویرایش
۲۵ ژوئن
مالزی   ۷۲–۸۶   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۸, ۳۳–۴۸

مکان یازدهم

ویرایش
۲۵ ژوئن
کویت   ۷۰–۶۳   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۳۴, ۴۰–۲۹

مکان نهم

ویرایش
۲۵ ژوئن
امارات متحدهٔ عربی   ۲–۰   ایران
عدم حضور رقیب

مکان هفتم

ویرایش
۲۶ ژوئن
ازبکستان   ۸۰–۶۵   قرقیزستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۲۳, ۳۸–۴۲

مکان پنجم

ویرایش
۲۶ ژوئن
عربستان سعودی   ۸۲–۹۵   قزاقستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۵۱, ۴۰–۴۴

دور نهایی

ویرایش
  نیمه‌نهایی نهایی
۲۵ ژوئن
   چین  ۵۲  
   تایوان  ۴۲  
 
۲۶ ژوئن
       چین  ۸۷
     کرهٔ جنوبی  ۷۸
مکان سوم
۲۵ ژوئن ۲۶ ژوئن
   کرهٔ جنوبی  ۹۷    تایوان  ۶۳
   ژاپن  ۷۸      ژاپن  ۶۹

نیمه‌نهایی

ویرایش
۲۵ ژوئن
چین   ۵۲–۴۲   تایوان
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۰–۱۹, ۳۲–۲۳
۲۵ ژوئن
ژاپن   ۷۸–۹۷   کرهٔ جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۵۳, ۳۷–۴۴

مکان سوم

ویرایش
۲۶ ژوئن
تایوان   ۶۳–۶۹   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۳۷, ۳۲–۳۲

نهایی

ویرایش
۲۶ ژوئن
کرهٔ جنوبی   ۷۸–۸۷   چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۲–۳۹, ۴۶–۴۸

جدول نهایی

ویرایش
راه‌یافته به المپیک تابستانی ۱۹۹۶
رتبه تیم رکورد
    چین ۹–۰
    کرهٔ جنوبی ۶–۲
    ژاپن ۷–۲
۴   تایوان ۶–۳
۵   قزاقستان ۶–۲
۶   عربستان سعودی ۴–۴
۷   ازبکستان ۳–۴
۸   قرقیزستان ۳–۵
۹   امارات متحدهٔ عربی ۵–۲
۱۰   ایران ۵–۳
۱۱   کویت ۴–۴
۱۲   فیلیپین ۲–۵
۱۳   هند ۴–۴
۱۴   مالزی ۳–۵
۱۵   هنگ کنگ ۲–۶
۱۶   تایلند ۱–۷
۱۷   اردن ۲–۴
۱۸   اندونزی ۱–۵
۱۹   سری‌لانکا ۰–۶

جوایز

ویرایش
 قهرمان آسیا ۱۹۹۵ 
 
چین
دهمین عنوان

منابع

ویرایش
  1. Florian Wanninger (2002), FIBA 1930-2001 Results, FIBA, ISBN 978-3-89701-836-5

پیوند به بیرون

ویرایش