مسابقات قهرمانی والیبال اروپا ۱۹۴۸

مسابقات والیبال قهرمانی اروپا در سال ۱۹۴۸ ، اولین دوره از این رویداد بود که توسط کنفدراسیون والیبال اروپا برگزار شد . این رقابتها از ۲۴ تا ۲۶ سپتامبر ۱۹۴۸ در رم ایتالیا برگزار شد.

تیمهاویرایش

جدول بازیهاویرایش

تیم امتیازات بازی برد باخت دست برده دست باخته
  چکسلواکی ۱۰ ۵ ۵ ۰ ۱۵ ۰
  فرانسه ۹ ۵ ۴ ۱ ۱۲ ۶
  ایتالیا ۸ ۵ ۳ ۲ ۱۱ ۶
  پرتغال ۷ ۵ ۲ ۳ ۷ ۹
  بلژیک ۶ ۵ ۱ ۴ ۳ ۱۳
  هلند ۵ ۵ ۰ ۵ ۱ ۱۵

مسابقاتویرایش

تاریخ ساعت امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ کل گزارش
۲۴ سپتامبر   ایتالیا   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۸ ۱۵–۵ ۱۵–۶     ۴۵–۱۹  
۲۴ سپتامبر   چکسلواکی   ۳–۰   هلند ۱۵–۱ ۱۵–۵ ۱۵–۷     ۴۵–۱۳  
۲۴ سپتامبر   فرانسه   ۳–۱   پرتغال ۱۵–۱۱ ۱۵–۹ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۰   ۵۵–۴۵  
۲۴ سپتامبر   ایتالیا   ۳–۰   هلند ۱۵–۴ ۱۵–۵ ۱۵–۱۳     ۴۵–۲۲  
۲۴ سپتامبر   چکسلواکی   ۳–۰   پرتغال ۱۵–۳ ۱۵–۸ ۱۵–۶     ۴۵–۱۷  
۲۴ سپتامبر   فرانسه   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۸ ۱۵–۷ ۱۵–۷     ۴۵–۲۲  
۲۵ سپتامبر   ایتالیا   ۳–۰   پرتغال ۱۵–۸ ۱۵–۹ ۱۵–۱۰     ۴۵–۲۷  
۲۵ سپتامبر   چکسلواکی   ۳–۰   فرانسه ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۱۵–۵     ۴۵–۱۷  
۲۵ سپتامبر   بلژیک   ۳–۱   هلند ۱۵–۱۱ ۱۵–۸ ۷–۱۵ ۱۵–۶   ۵۲–۴۰  
۲۶ سپتامبر   چکسلواکی   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۴ ۱۵–۵ ۱۵–۵     ۴۵–۱۴  
۲۶ سپتامبر   فرانسه   ۳–۲   ایتالیا ۱۵–۸ ۸–۱۵ ۱۵–۹ ۱۵–۱۷ ۱۵–۱۳ ۶۸–۶۲  
۲۶ سپتامبر   پرتغال   ۳–۰   هلند ۱۵–۱ ۱۵–۲ ۱۵–۶     ۴۵–۹  
۲۶ سپتامبر   چکسلواکی   ۳–۰   ایتالیا ۱۵–۱ ۱۵–۵ ۱۵–۵     ۴۵–۱۱  
۲۶ سپتامبر   فرانسه   ۳–۰   هلند ۱۵–۱۱ ۱۵–۱۰ ۱۵–۴     ۴۵–۲۵  
۲۶ سپتامبر   پرتغال   ۳–۰   بلژیک ۱۵–۱ ۱۵–۴ ۱۵–۱۳     ۴۵–۱۸  

جدول پایانیویرایش

منابعویرایش