مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری اروپا (۲۰۱۱)

مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری اروپا (۲۰۱۱) از ۱۰ آوریل تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۱ در کازان، روسیه برگزار شد.

مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری اروپا (۲۰۱۱)
محل برگزاریBasket-Hall Arena
مکانکازان، روسیه
تاریخ‌ها۱۰–۱۷ آوریل ۲۰۱۱

برنامه ویرایش

دوشنبه ۱۱, آوریل
 • ۱۰٫۰۰–۱۱٫۳۰ زنان / ۴۸ ک‌گ / گروه B
 • ۱۲٫۰۰–۱۴٫۰۰ مردان / ۵۶ ک‌گ / گروه B
 • ۱۶٫۰۰–۱۶٫۳۰ مراسم افتتاحیه
 • ۱۷٫۰۰–۱۹٫۰۰ زنان / ۴۸ ک‌گ / فینال گروه A
 • ۲۰٫۰۰–۲۲٫۰۰ مردان / ۵۶ ک‌گ / فینال گروه A
سه‌شنبه ۱۲, آوریل
 • ۱۲٫۰۰–۱۳٫۳۰ زنان / ۵۳ ک‌گ / گروه B
 • ۱۴٫۰۰–۱۶٫۰۰ مردان / ۶۲ ک‌گ / گروه B
 • ۱۷٫۰۰–۱۹٫۰۰ زنان / ۵۳ ک‌گ / گروه A
 • ۲۰٫۰۰–۲۲٫۰۰ مردان / ۶۲ ک‌گ / گروه A
چهارشنبه ۱۳, آوریل
 • ۱۲٫۰۰–۱۳٫۳۰ زنان / ۵۸ ک‌گ / گروه B
 • ۱۴٫۰۰–۱۶٫۰۰ مردان / ۶۹ ک‌گ / گروه B
 • ۱۷٫۰۰–۱۹٫۰۰ زنان / ۵۸ ک‌گ / فینال گروه A
 • ۲۰٫۰۰–۲۲٫۰۰ مردان / ۶۹ ک‌گ / فینال گروه A
پنج‌شنبه ۱۴, آوریل
 • ۱۰٫۰۰–۱۲٫۰۰ مردان / ۸۵ ک‌گ / گروه C
 • ۱۲٫۰۰–۱۳٫۳۰ زنان / ۶۳ ک‌گ / گروه B
 • ۱۴٫۰۰–۱۶٫۰۰ مردان / ۷۷ ک‌گ / گروه B
 • ۱۷٫۰۰–۱۹٫۰۰ زنان / ۶۳ ک‌گ / گروه A
 • ۲۰٫۰۰–۲۲٫۰۰ مردان / ۷۷ ک‌گ / گروه A
جمعه ۱۵, آوریل
 • ۱۰٫۰۰–۱۱٫۳۰ زنان / ۶۹ ک‌گ / گروه B
 • ۱۱٫۳۰–۱۳٫۳۰ مردان / ۹۴ ک‌گ / گروه B
 • ۱۴٫۰۰–۱۶٫۰۰ مردان / ۸۵ ک‌گ / گروه B
 • ۱۷٫۰۰–۱۹٫۰۰ زنان / ۶۹ ک‌گ / فینال گروه A
 • ۲۰٫۰۰–۲۲٫۰۰ مردان / ۸۵ ک‌گ / فینال گروه A
شنبه ۱۶, آوریل
 • ۰۹٫۳۰–۱۱٫۰۰ زنان / ۷۵ ک‌گ / گروه B
 • ۱۱٫۰۰–۱۳٫۰۰ مردان / ۱۰۵ ک‌گ / گروه B
 • ۱۴٫۰۰–۱۶٫۰۰ مردان / ۹۴ ک‌گ / گروه A
 • ۱۷٫۰۰–۱۹٫۰۰ زنان / ۷۵ ک‌گ / گروه A
 • ۲۰٫۰۰–۲۲٫۰۰ مردان / ۱۰۵ ک‌گ / گروه A
یکشنبه ۱۷, آوریل
 • ۰۹٫۳۰–۱۱٫۰۰ زنان / +۷۵ ک‌گ / گروه B
 • ۱۱٫۰۰–۱۳٫۰۰ مردان / +۱۰۵ ک‌گ / گروه B
 • ۱۴٫۰۰–۱۶٫۰۰ زنان / +۷۵ ک‌گ / فینال گروه A
 • ۱۷٫۰۰–۱۹٫۰۰ مردان / +۱۰۵ ک‌گ / فینال گروه A
 • ۲۰٫۳۰ مراسم اختتامیه & BANQUET

نمای کلی مدال ویرایش

مردان ویرایش

وزن طلا نقره برنز
– ۵۶ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   گوکهان کیلیچ (TUR) ۱۱۸ ک‌گ   Stanislau Chadovich (BLR) ۱۱۸ ک‌گ   Ghenadie Dudoglo (MDA) ۱۱۵ ک‌گ
دوضرب   Oleg Sîrghi (MDA) ۱۵۰ ک‌گ   Florin Ionuț Croitoru (ROU) ۱۴۱ ک‌گ   سمبات مارگاریان (ARM) ۱۴۱ ک‌گ
مجموع   Oleg Sîrghi (MDA) ۲۶۲ ک‌گ   گوکهان کیلیچ (TUR) ۲۵۶ ک‌گ   Florin Ionuț Croitoru (ROU) ۲۵۶ ک‌گ
– ۶۲ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   Bünyamin Sezer (TUR) ۱۴۰ ک‌گ   Antoniu Buci (ROU) ۱۳۴ ک‌گ   Damian Wiśniewski (POL) ۱۳۰ ک‌گ
دوضرب   Marius Gîscan (ROU) ۱۶۲ ک‌گ   Hurşit Atak (TUR) ۱۶۱ ک‌گ   Bünyamin Sezer (TUR) ۱۵۸ ک‌گ
مجموع   Bünyamin Sezer (TUR) ۲۹۸ ک‌گ   Antoniu Buci (ROU) ۲۹۰ ک‌گ   Hurşit Atak (TUR) ۲۸۹ ک‌گ
– ۶۹ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   مته بینای (TUR) ۱۵۴ ک‌گ   رضوان مارتین (ROU) ۱۵۰ ک‌گ   Vladislav Lukanin (RUS) ۱۴۶ ک‌گ
دوضرب   Vladislav Lukanin (RUS) ۱۸۶ ک‌گ   رضوان مارتین (ROU) ۱۸۱ ک‌گ   دنیل گودلی (ALB) ۱۷۶ ک‌گ
مجموع   Vladislav Lukanin (RUS) ۳۳۲ ک‌گ   رضوان مارتین (ROU) ۳۳۱ ک‌گ   دنیل گودلی (ALB) ۳۲۱ ک‌گ
– ۷۷ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   آرائیک میرزویان (ARM) ۱۶۰ ک‌گ   Erkand Qerimaj (ALB) ۱۵۷ ک‌گ   سمیح یاغجی (TUR) ۱۵۵ ک‌گ
دوضرب   سمیح یاغجی (TUR) ۱۹۲ ک‌گ   آرائیک میرزویان (ARM) ۱۸۷ ک‌گ   Richard Tkáč (SVK) ۱۸۳ ک‌گ
مجموع   سمیح یاغجی (TUR) ۳۴۷ ک‌گ   آرائیک میرزویان (ARM) ۳۴۷ ک‌گ   Richard Tkáč (SVK) ۳۳۵ ک‌گ
– ۸۵ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   آپتی آئوخادوف (RUS) ۱۷۳ ک‌گ   الکسی یوفکین (RUS) ۱۷۰ ک‌گ   پیش‌نویس:ادگار گئورگیان (ARM) ۱۶۵ ک‌گ
دوضرب   الکسی یوفکین (RUS) ۲۱۵ ک‌گ   آپتی آئوخادوف (RUS) ۲۱۲ ک‌گ   بنجامین انکن (FRA) ۲۰۸ ک‌گ
مجموع   الکسی یوفکین (RUS) ۳۸۵ ک‌گ   آپتی آئوخادوف (RUS) ۳۸۵ ک‌گ   بنجامین انکن (FRA) ۳۷۳ ک‌گ
– ۹۴ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   آوریماس دیدژبالیس (LTU) ۱۷۷ ک‌گ   آناتولی سیریچو (MDA) ۱۷۳ ک‌گ   Andrey Demanov (RUS) ۱۷۱ ک‌گ
دوضرب   Andrey Demanov (RUS) ۲۲۰ ک‌گ   آناتولی سیریچو (MDA) ۲۱۷ ک‌گ   آوریماس دیدژبالیس (LTU) ۲۰۵ ک‌گ
مجموع   Andrey Demanov (RUS) ۳۹۱ ک‌گ   آناتولی سیریچو (MDA) ۳۹۰ ک‌گ   آوریماس دیدژبالیس (LTU) ۳۸۲ ک‌گ
– ۱۰۵ ک‌گ یک‌ضرب   کادژیمورات آکائف (RUS) ۱۹۵ ک‌گ   Gia Machavariani (GEO) ۱۸۳ ک‌گ   Mikhail Audzeyeu (BLR) ۱۸۱ ک‌گ
دوضرب   کادژیمورات آکائف (RUS) ۲۳۰ ک‌گ   Gia Machavariani (GEO) ۲۱۷ ک‌گ   بارتومی بونک (POL) ۲۱۴ ک‌گ
مجموع   کادژیمورات آکائف (RUS) ۴۲۵ ک‌گ   Gia Machavariani (GEO) ۴۰۰ ک‌گ   بارتومی بونک (POL) ۳۹۴ ک‌گ
+ ۱۰۵ ک‌گ یک‌ضرب   ایهور شایمکو (UKR) ۱۹۵ ک‌گ   ایراکلی تورمانیدزه (GEO) ۱۸۸ ک‌گ   Yauheni Zharnasek (BLR) ۱۸۷ ک‌گ
دوضرب   جیری اورساگ (CZE) ۲۲۶ ک‌گ   بنیامین سوداش (TUR) ۲۲۴ ک‌گ   Yauheni Zharnasek (BLR) ۲۲۳ ک‌گ
مجموع   ایهور شایمکو (UKR) ۴۱۲ ک‌گ   جیری اورساگ (CZE) ۴۱۰ ک‌گ   Yauheni Zharnasek (BLR) ۴۱۰ ک‌گ

زنان ویرایش

وزن طلا نقره برنز
– ۴۸ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   نورجان تایلان (TUR) (DQ) ۹۰ ک‌گ   جنی پاگلیارو (ITA) ۸۲ ک‌گ   Nurdan Karagöz (TUR) ۸۰ ک‌گ
دوضرب   نورجان تایلان (TUR) (DQ) ۱۰۵ ک‌گ   Nurdan Karagöz (TUR) ۱۰۰ ک‌گ   جنی پاگلیارو (ITA) ۹۸ ک‌گ
مجموع   نورجان تایلان (TUR) (DQ) ۱۹۵ ک‌گ   Nurdan Karagöz (TUR) ۱۸۰ ک‌گ   جنی پاگلیارو (ITA) ۱۸۰ ک‌گ
– ۵۳ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   آیلین داشدلن (TUR) ۹۰ ک‌گ   Julia Rohde (GER) ۸۳ ک‌گ   Mariya Vidlyvana (UKR) ۸۳ ک‌گ
دوضرب   آیلین داشدلن (TUR) ۱۱۲ ک‌گ   Ayşegül Çoban (TUR) ۱۰۵ ک‌گ   Julia Rohde (GER) ۱۰۴ ک‌گ
مجموع   آیلین داشدلن (TUR) ۲۰۲ ک‌گ   Julia Rohde (GER) ۱۸۷ ک‌گ   Ayşegül Çoban (TUR) ۱۸۰ ک‌گ
– ۵۸ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   ناستاسیا نوویکاوا (BLR) ۱۰۰ ک‌گ   یولیا پاراتووا (UKR) ۹۲ ک‌گ   Yuliya Derkach (UKR) ۸۸ ک‌گ
دوضرب   ناستاسیا نوویکاوا (BLR) ۱۲۵ ک‌گ   آلکساندرا کله‌ینوسکا (POL) ۱۱۰ ک‌گ   یولیا پاراتووا (UKR) ۱۰۸ ک‌گ
مجموع   ناستاسیا نوویکاوا (BLR) ۲۲۵ ک‌گ   یولیا پاراتووا (UKR) ۲۰۰ ک‌گ   آلکساندرا کله‌ینوسکا (POL) ۱۹۶ ک‌گ
– ۶۳ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   سوتلانا تزاراوکیوف (RUS) ۱۱۲ ک‌گ   سیبل شیمشک (TUR) ۱۰۸ ک‌گ   Marina Shainova (RUS) ۱۰۴ ک‌گ
دوضرب   Marina Shainova (RUS) ۱۴۱ ک‌گ   سوتلانا تزاراوکیوف (RUS) ۱۳۳ ک‌گ   سیبل شیمشک (TUR) ۱۳۰ ک‌گ
مجموع   Marina Shainova (RUS) ۲۴۵ ک‌گ   سوتلانا تزاراوکیوف (RUS) ۲۴۵ ک‌گ   سیبل شیمشک (TUR) ۲۳۸ ک‌گ
– ۶۹ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   اوکسانا سلیونکو (RUS) ۱۲۰ ک‌گ   تاتیانا ماتویوا (وزنه‌بردار) (RUS) ۱۱۰ ک‌گ   استر کروتزلر (HUN) ۱۰۴ ک‌گ
دوضرب   اوکسانا سلیونکو (RUS) ۱۴۵ ک‌گ   تاتیانا ماتویوا (وزنه‌بردار) (RUS) ۱۴۱ ک‌گ   استر کروتزلر (HUN) ۱۲۷ ک‌گ
مجموع   اوکسانا سلیونکو (RUS) ۲۶۵ ک‌گ   تاتیانا ماتویوا (وزنه‌بردار) (RUS) ۲۵۱ ک‌گ   استر کروتزلر (HUN) ۲۳۱ ک‌گ
– ۷۵ ک‌گ
Details
یک‌ضرب   ناتالیا زابولوتنایا (RUS) ۱۳۳ ک‌گ   نادژدا اوستیوخینا (RUS) ۱۳۰ ک‌گ   لیدیا والنتین (ESP) ۱۲۲ ک‌گ
دوضرب   نادژدا اوستیوخینا (RUS) ۱۶۲ ک‌گ WR   ناتالیا زابولوتنایا (RUS) ۱۵۳ ک‌گ   لیدیا والنتین (ESP) ۱۴۲ ک‌گ
مجموع   نادژدا اوستیوخینا (RUS) ۲۹۲ ک‌گ   ناتالیا زابولوتنایا (RUS) ۲۸۶ ک‌گ   لیدیا والنتین (ESP) ۲۶۴ ک‌گ
+ ۷۵ ک‌گ یک‌ضرب   تاتیانا کاشیرینا (RUS) ۱۴۶ ک‌گ WR   Ümmühan Uçar (TUR) ۱۱۳ ک‌گ   Kathleen Schöppe (GER) ۱۰۰ ک‌گ
دوضرب   تاتیانا کاشیرینا (RUS) ۱۸۱ ک‌گ   Ümmühan Uçar (TUR) ۱۳۶ ک‌گ   Kathleen Schöppe (GER) ۱۳۱ ک‌گ
مجموع   تاتیانا کاشیرینا (RUS) ۳۲۷ ک‌گ WR   Ümmühan Uçar (TUR) ۲۴۹ ک‌گ   Kathleen Schöppe (GER) ۲۳۱ ک‌گ

جدول‌های مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر پایه کل مدال‌ها: «بزرگ» (مجموع نتیجه) و «کوچک» (یک‌ضرب و دوضرب)

  *   کشور میزبان (روسیه)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  روسیه*۲۲۱۱۳۳۶
۲  ترکیه۹۱۰۷۲۶
۳  بلاروس۳۱۴۸
۴  مولدووا۲۳۱۶
۵  اوکراین۲۲۳۷
۶  رومانی۱۶۱۸
۷  ارمنستان۱۲۲۵
۸  چک۱۱۰۲
۹  لیتوانی۱۰۲۳
۱۰  گرجستان۰۴۰۴
۱۱  آلمان۰۲۴۶
۱۲  لهستان۰۱۴۵
۱۳  آلبانی۰۱۲۳
  ایتالیا۰۱۲۳
۱۵  اسپانیا۰۰۳۳
  مجارستان۰۰۳۳
۱۷  اسلواکی۰۰۲۲
  فرانسه۰۰۲۲
مجموع (۱۸ کشور)۴۲۴۵۴۵۱۳۲

رده‌بندی بر پایه مدال‌های بزرگ (مجموعه نتیجه)

  *   کشور میزبان (روسیه)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  روسیه*۸۴۰۱۲
۲  ترکیه۳۳۳۹
۳  اوکراین۱۱۰۲
  مولدووا۱۱۰۲
۵  بلاروس۱۰۱۲
۶  رومانی۰۲۱۳
۷  آلمان۰۱۱۲
۸  ارمنستان۰۱۰۱
  چک۰۱۰۱
  گرجستان۰۱۰۱
۱۱  لهستان۰۰۲۲
۱۲  آلبانی۰۰۱۱
  اسلواکی۰۰۱۱
  اسپانیا۰۰۱۱
  ایتالیا۰۰۱۱
  فرانسه۰۰۱۱
  لیتوانی۰۰۱۱
  مجارستان۰۰۱۱
مجموع (۱۸ کشور)۱۴۱۵۱۵۴۴

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش