مستعمرات آلمان

این فهرست دربردارندهٔ مستعمرات و تحت‌الحمایه‌های آلمان خارج از مرزهای این کشور می‌باشد:

آفریقاویرایش

 
مستعمرات آلمان در آفریقا
 * کامرون آلمان (۱۸۸۴–۱۹۱۴)
 * توگو (۱۸۸۴–۱۹۱۴)

اقیانوس آرامویرایش

 
مستعمرات آلمان در اقیانوس آرام

منابعویرایش