مسموم کردن سرچشمه

مسموم کردن سرچشمه (به انگلیسی: Poisoning the well) که در فارسی گاهی به غلط مسموم کردن چاه ترجمه شده‌است، مغالطه‌ای است که کسی ادعایی کند و برای جلوگیری از اعتراض دیگران، صفت مذمومی را به مخالفان آن مدعا نسبت دهد، به طوری که اگر کسی بخواهد اعتراض کند، گویا خود را مصداقی از مصادیق آن صفت مذموم دانسته‌است. این کار در حقیقت بستن راه استدلال و تحقیر مخالفان به جای ارائهٔ دلیل برای اثبات حرف است.

مثال‌هاویرایش

  • مردم در همه‌پرسی حضوری گسترده خواهند داشت؛ این‌ها با دل و جان پشت سر پادشاه خود قرار دارند. البته شمار اندکی هم هستند که با این همه‌پرسی مخالفت خواهند کرد، این‌ها تنها گروهی افراد مرتجع اند که به دنبال جار و جنجال اند.
  • همهٔ افراد، جز کسانی که در مسائل جنسی دچار عقده حقارت اند، با آموزش مختلط دختران و پسران موافق اند.

منابعویرایش

  • سیدعلی‌اصغر خندان (۱۳۸۰مغالطات (ویراست سوم)، تهران: بوستان کتاب انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ص. ۱۶۳