مشتق (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مشتق ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: