مصادیق (معناشناسی)

در زبان‌شناسی و منطق، منظور از مصداق‌های (Extension) یک مفهوم (یا ایده) مجموعهٔ تمامی نمونه‌های ساخته شده بر پایهٔ آن مفهوم می‌باشد. مصداق‌های مفاهیم در برابر معانی (Intension) آن‌ها مطرح می‌شود که منظور از آن‌ها همان مفاد ذاتی قابل درک می‌باشد.

مثال‌هاویرایش

۱. پایتخت ایران

مصداق کنونی: تهران

معنی: شهری که مراکز اصلی دولتی و قانون‌گذاری کشور ایران را در خود جای می‌دهد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • O'Grady, W., Dobrovolsky, M., and Aronoff, M., Contemporary Linguistics, An Introduction, 2nd edition, St. Martin's Press, Inc., 1993. ISBN 0-312-06780-1

پیوند به بیرونویرایش