مصداقیت

یک مفهوم فلسفی
(تغییرمسیر از مصداق)

زبان مصداقی یا مصداقیت (انگلیسی: Extensionality) به مفاهیم و اصولی اشاره دارد، که برابری و تساوی اشیاء را بر پایهٔ وجود خواص خارجی یکسان مابین آن‌ها مورد قضاوت قرار می‌دهد.

مصداق و معنیویرایش

همواره باید مابین مصداق[۱] و معنا[۲] تمایز قائل شویم. مصداق‌های یک کلمه به مجموعهٔ اشیاء و موجوداتی گفته می‌شود، که آن واژه از بین تمامی اشیاء برمی‌گزیند، در حالی که، معانی آن به منظورهای ذاتی و مفاهیمی اطلاق می‌شود که با آن کلمه نمایان و تحریک می‌گردد.

مثال‌هاویرایش

۱. زن

پاره‌ای از مصادیق: پروین اعتصامی، و ماری کوری که این یک وجه نمادین (وجهی که در آن دال مشابهتی با مدلول ندارد بلکه اختیاری یا صرفاً قراردادی است چنان که رابطه میان دال و مدلول باید آموخته شود یا شناخته شده باشد مثل یک کلمه،چراغ،راهنما،پرچم،عدد) است و مصداق در آن معنی پیدا می کند

پاره‌ای از معانی: مؤنث بودن، و انسان بودن این یک وجه شمایلی (وجهی که در آن مدلول بخاطر شباهتش با دال فهمیده می شود مانند شباهت در شکل،رنگ،صدا،لامسه،طعم،بو و غیره) است و شمایل در آن مطرح می شود

پانوشته‌هاویرایش

  1. Extension
  2. Intension

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Hayakawa, S(amuel) I(chiye)، LANGUAGE IN ACTION, A Guide to Accurate Thinking، به کوشش Leo Hamalian and Geoffrey Wagner.، New York: Harcourt, Brace & World
  • O'Grady, W., Dobrovolsky, M., and Aronoff, M., Contemporary Linguistics, An Introduction, 2nd edition, St. Martin's Press, Inc., 1993. ISBN 0-312-06780-1

پیوند به بیرونویرایش