مُطرّف یکی از وزیران و سیاستمداران تابع اسفار بن شیرویه[۱] و پس از آن، مرداویج زیاری بود.[۲]

وی کسی بود که موجب شد اسفار و سامانیان در معرکه‌ای صلح کنند و اسفار را تحریک کرد تا خراج را بپذیرد و تحت قیومیت امیر سامانی درآید. ولی مدتی بعد با مرداویج متحد شد و علیه اسفار شوریدند.[۱]

وی مرداویج را برانگیخت تا علیه ماکان کاکی اقدام کند و مرداویج به بهانه شکنجه یکی از اقوام مطرف، با ماکان جنگید و او را از طبرستان و دیلمان بیرون راند و مطرف را حاکم آنجا کرد.

پس از حمله سامانیان به گرگان و شکست زیاریان، ابوالفضل بلعمی موجب شد میان مطرف و مرداویج اختلاف افتد و مرداویج نهایتاً رای به اعدام مطرف داد.[۳]

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ دانشنامه رشد
  2. مفرد، ۸۶-۸۵.
  3. مفرد، ۸۶-۸۵.