مطهری (نام خانوادگی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مطهری (منسوب به مطهر) یک نام خانوادگی است و می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: