واژه مظنون به معنای گمان برده شده و دانسته شده‌است. گاهی این واژه را به معنی گمان برنده یعنی به جای ظان نیز به کار می‌برند. مشکوک، مورد شک و گمان واقع شده، نامعلوم و نامحقق و یقین ناشده و شبهه دار، پنداشته شده، ظنین و متهم نیز از دیگر معانی این واژه می‌باشند.[۱][۲]

مظنون به فردی گفته می‌شود که رفتار و کردارش مشکوک و گفتار و اظهاراتش غیرمنطقی و غیرواقع، وضع ظاهرش غیرعادی و شک برانگیز و دچار نوعی حالت عصبی و هیجان و گاهی برافروخته و عرق کرده و زمانی رنگ باخته و مضطرب باشد.[۳]

منابعویرایش

  1. «مظنون». لغت‌نامه دهخدا. دریافت‌شده در ۱۱ فروردین ۱۳۹۱.
  2. «مظنون». فرهنگ لغت معین. دریافت‌شده در ۱۱ فروردین ۱۳۹۱.
  3. «مظنون چه کسی است؟». وبگاه شرکت حفاظتی مراقبتی حصار فارس. دریافت‌شده در ۱۱ فروردین ۱۳۹۱.