معادله کلاین–گوردون

معادله کلاین گوردون، حالت نسبیتی معادلهٔ شرودینگر است و برای توجیه ذرات کوانتومی با اسپین صفر به کار می‌رود. این معادله به اسم دو فیزیکدان به نام‌های اسکار کلاین و والتر گوردون نامگذاری شده است.

معادله

ویرایش

معادله کلاین-گوردون برای یک ذرهٔ آزاد با اسپین صفر به صورت زیر است.

 

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • Sakurai, J. J. (1967). Advanced Quantum Mechanics. Addison Wesley. ISBN 0-201-06710-2.