معادله کلرو

معادله با فرم کلی که در آن تابعی مفروض است را معادله کلِرو می‌نامند. تابع جواب عمومی آن است.

معادله کلرو می‌تواند جواب ویژه داشته باشد، اگر حذف در دستگاه زیر مقدور باشد:

در این حالت رابطه‌ای مانند حاصل می‌شود که یک جواب ویژه‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

  • مقاصدی-طباطبایی-دوستی (۱۳۸۶)، «دوم»، مقدمه‌ای بر معادلات دیفرانسیل، روشنگران امروز، ص. ۴۳، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۹۰۷۴۵-۹-۷