معاهده وین (۱۸۶۴)

معاهده وین (آلمانی: Frieden von Wien) یک پیمان صلح بود که در ۳۰ اکتبر ۱۸۶۴ در شهر وین و میان پادشاهی پروس، امپراتوری اتریش و پادشاهی دانمارک به امضا رسید. با امضای این پیمان، جنگ دوم شلسویگ پایان یافت.

نقشه تغییرات در قلمرو طرفین که در پیمان وین توافق شد.

بر اساس مفاد این پیمان، حکمرانی دوک‌نشین شلسویگ به پروس و دوک‌نشین هولشتاین به اتریش واگذار شد. اما در سال ۱۸۶۶ میلادی، جنگ اتریش و پروس بر سر فرمانروایی بر این دو منطقه درگرفت.

منابع ویرایش