معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایران

این معاونت در سال ۱۳۸۶ پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأسیس و بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. لازم به توضیح است که مطابق مصوبه شورای عالی اداری بخشی از مابقی وظایف آن سازمان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تفویض شد.

منابعویرایش