معراج‌نامه (رساله)

معراج‌نامه یک رساله کوتاه از ابن سینا است.[۱] در این رساله ماوراءالطبیعه که در آن ابن سینا از دیدگاه خود شرح صعود پیامبر به طبقات برترین آسمان را در شب معراج آورده‌است، از فضاهایی مانند بهشت، دوزخ و برزخ و کیفیت آنها نیز سخن به میان آمده‌است.

منابعویرایش

  1. Peter Heath (1992), "Part III: The Mi'râj Nâma", Allegory and philosophy in Avicenna (Ibn Sînâ): with a translation of the Book of the Prophet Muḥammad's ascent to heaven, University of Pennsylvania Press, p. p 107, ISBN 0-8122-3151-1
  • معراج نامه. تألیف شیخ الرئیس ابوعلی سینا. با مقابله از روی سه نسخه خطی. باهتمام بهمن کریمی. مطبعه عروة الوثقی رشت
  • ارداویرافنامه. چاپ بمبئی. ۱۹۰۲ م. ویراسته کیخسرو جاماسب.
  • ابوالعلاء فیلسوف معره؛ نوشته عمر فروخ، ترجمهٔ حسین خدیو جم، نشر فیروزه.