مفصل رشته‌ای

(تغییرمسیر از مفاصل لیفی)

مفصل‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند مفصلهایی هستند که ماده متصل‌کننده دو استخوان بافت همبند رشته‌ای (لیفی) است و به این خاطر به آن‌ها مفصل رشته‌ای (Fibrous) یا مفصل لیفی گفته می‌شود. این مفصلها عملاً بدون حرکت یا خیلی کم حرکت بوده و از این رو به آن‌ها مفاصل غیرمتحرک یا ثابت می‌گویند. مفصلهای رشته‌ای به مرور زمان استخوانی شده و در نتیجه دو استخوان مجاور کاملاً با هم یکی می‌شوند و در این صورت به آن پیوسته‌استخوانی (سینوستوز synostosis) می‌گویند.

مفصل رشته‌ای
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینjunctura fibrosa
TA98A03.0.00.004
TA21517
FMA7492

انواع ویرایش

  • درزها (Sutures) بین استخوان‌های جمجمه وجود دارند. در جنینی فضاها بزرگ بوده و امکان حرکت (هنگام زایمان) و جا باز کردن (به دلیل رشد مغز در دوران نوزادی) را می‌دهد و بعدها به صورت خطی نازک باقی می‌مانند. با بالارفتن سن بافت لیفی باقی‌مانده هم تحلیل رفته استخوانی می‌شود که این فرایند کرانیوسینوستوز (craniosynostosis) نام دارد.
  • نوع بندی یا سیندسموز (Syndesmosis) بین استخوان‌های بلند بدن وجود دارند. مثل انتهای تحتانی زند زیرین و زبرین توسط چنین مفصلی متصل است و مقدار کمی حرکت را میسر می‌سازد.
  • نوع چفتی یا گمفوز (Gomphosis) مفاصل میان ریشه دندانها و جایگاه‌هایشان (sockets) روی استخوان‌های آرواره‌ها هستند.

جستارهای وابسته ویرایش

ملاج

منابع ویرایش

  • بهرام الهی (۱۳۷۷آناتومی اندام فوقانی، تحتانی، مفاصل (ویراست ۴)، تهران: جیحون، ص. ۱۹۲
  • ویکی‌پدیای انگلیسی.