مقاومت فرهنگی (انگلیسی: Resistance through culture) با مقاومت از طریق فرهنگ،[۱] مفهومی انسانی،[۲] حقی مشروع و شناخته شده در قوانین و هنجارهای بین‌المللی است و چهار چوبها، فرهنگ، مناسبات و اخلاقیات خاص خودش را دارد. مقاومت در عام‌ترین مفاهیمش عکس‌العمل آگاهانه ای است که در برابر واقعیت‌های غیرقابل قبول یا غیرقانونی، یا مستبدانه برای به بردگی کشاندن، ظلم و ستم، تبعیض یا اشغال‌گری و… است.[۳]

میراث فرهنگی بشر، مملو از مظاهر متنوع مقاومت است، توان هر مقاومت به میزانی است که آن مقاومت با اقبال جامعه روبرو می‌شود[۴] و می‌تواند اهدافش را محقق کند، چالش‌هایش را به‌خوبی بتواند بشناسد و هشیاری کافی و توان سازماندهی داشته باشد، رهبری مؤمن به مقاومتی را داشته باشد که بتواند از انرژی‌ها به‌خوبی استفاده کند.[۵]

در میثاقهای جهانی به ویژه در میثاقهای سازمان ملل متحد هیچ قانونی وجود ندارد که بر اساس آن حق دفاع از خود را از گروه یا افراد سلب کند، بلکه برعکس سازمان ملل متحد تأکید کرده‌است که تمامی مردم حق دارند تا آزادی کامل داشته باشند و مسیر زندگی شان را خود تعیین کنند، با استعمار قدیم و جدید، استعمار کهنه و نو بجنگند[۶][۷]

منابع ویرایش

  1. Simion, Eugen (May 20, 2010). "Insemnari marunte despre rezistenta prin cultura si despre un român care schimba lumea" (به رومانیایی). Cultura. Archived from the original on 1 December 2018. Retrieved January 26, 2014.
  2. Corbea, Andrei (30 May 2000). "Exilul, inainte si dupa exil" (به رومانیایی). Observator cultural. Retrieved 10 Aug 2015.
  3. McDermott, Kevin; Stibe, Matthew (eds.). Revolution and Resistance in Eastern Europe: Challenges to Communist Rule. Oxford, New York: Berg. pp. 90, 91. ISBN 978-1-84520-258-3.
  4. Marcu, Luminița (2002). "Rezistenţa culturală la începuturile comunismului" (به رومانیایی). România literară. Archived from the original on 24 September 2015. Retrieved 10 Aug 2015.
  5. Bradatan, Costica; Oushakine, Serguei Alex. (eds.). In Marx's Shadow: Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern Europe and Russia. Plymouth, UK: Lexington Books. p. 54. ISBN 978-0-7391-3624-9.
  6. Cesereanu, Ruxandra (2005). "Memorie si exil" (به رومانیایی). romaniaculturala.ro. Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 10 Aug 2015.
  7. Copoeru, Ion; Sepp, Hans Rainer, eds. (2007). Phenomenology 2005: Selected Essays from the Euro-Mediterranean Area, Part 1. Zeta Books. p. 74.