ملیجک

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ملیجک یا ملیجه در برخی زبان‌ها از جمله زبان بیجاری (گروسی) به معنای گنجشک و زرد ملیجه به معنای نوعی گنجشک زرد مهاجر است. ملیجک می‌تواند به افراد زیر اشاره کند:

  • ملیجک اول، میرزا محمد خان گروسی، ملقب به امین خاقان
  • ملیجک دوم، غلام علی، مقلب به عزیزالسلطان گروسی و همچنین سردار محترم