ممفیس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ممفیس اولین شهر بزرگ ایالت تنسی است.

ممفیس همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: