ممیزاب

روستایی در ایران

الگو:جعبه اطلاعات روستای ممیزآب

ممیزاب ، روستایی است از توابع بخش صالح آباد شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی.

این روستا در دهستان باغ کشمیر قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱٤٠٠جمعیت آن (2‌19خانوار)(‌1075نفر)‌بوده است

منابع ویرایش