منجنیق رومی

منجنیق رومی (انگلیسی: Onager) نوعی منجنیق نسبتاً کوچک بود که رومی‌ها از آن استفاده می‌کردند. منجنیق رومی از نیروی ذخیره‌شده در یک طناب پیچیده برای پرتاب شی استفاده می‌کرد.

منجنیق رومی.

منابع

پیوند به بیرون