باز کردن منو اصلی

منوچهر بزرگمهر (آذر ۱۲۸۹ در تهران–۲۷ آبان ۱۳۶۵) استاد دانشگاه، مترجم و نویسندهٔ ایرانی آثار فلسفی بود.

آثارویرایش

  • زبان، حقیقت و منطق، آلفردجولز آیر، منوچهر بزرگمهر (مترجم)، ناشر: شفیعی
  • تاریخ فلسفه: از ولف تا کانت، فردریک چارلز کاپلستون، اسماعیل سعادت (مترجم)، سیدجلال الدین مجتبوی (مترجم)، منوچهر بزرگمهر (مترجم)، ناشر: سروش، علمی و فرهنگی
  • فلاسفه تجربی انگلستان، لاک و بارکلی، منوچهر بزرگمهر، ناشر: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - ۱۳۸۲
  • فلسفه نظری
  • مسائل فلسفه ، برتراند راسل،منوچهر بزرگمهر(مترجم) ،تهران:انتشارات خوارزمی -چاپ اول دی ماه ۱۳۴۷
  • تحلیل ذهن، برتراند راسل
  • کازیمیرتز آژدوکیویچ. مسائل و نظریات فلسفه. ترجمهٔ منوچهر بزرگمهر. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۶
  • فلسفه چیست؟
  • فلسفه تحلیلی ـ منطقی
  • «علم ما به عالم خارج»، برتراند راسل

منابعویرایش