مهاجران

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

مهاجران یا مهاجرین جمع کلمه مهاجر (کسی که مهاجرت می‌کند) است که ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهرویرایش

تلویزیون و سینماویرایش