مهادی اربعه

مَهادی اَرْبَعَه به معنای مهدی‌های چهارگانه، به چهار تن از شاگردان معروف وحید بهبهانی که مهدی نام داشته و همدرس و هم‌مباحثه‌ای بوده و همگی از مراجع مشهور زمان خویش گردیدند گفته می‌شود. این چهار نفر عبارت بودند از:

منابعویرایش