مهارکننده (clamper) یک مدار الکترونیکی است که با جابجایی مقدار DC خود، سیر بیشینه مثبت یا منفی یک سیگنال را به یک مقدار تعریف شده تثبیت می‌کند [۲] . مهارکننده قله تا قله سیگنال را محدود نمی‌کند، کل سیگنال را به سمت بالا یا پایین حرکت می‌دهد تا قله‌ها را در سطح مرجع قرار دهد. مهارکننده دیودی (یک نوع ساده و معمولی) از یک دیود تشکیل شده است که جریان الکتریکی را تنها در یک جهت هدایت می‌کند و از سیگنال بالاتر از مقدار مرجع جلوگیری می‌کند. و یک خازن که یک آفست DC را از شارژ ذخیره شده فراهم می‌کند. خازن یک ثابت زمانی را با مقاومت بار تشکیل می‌دهد، که محدوده فرکانس‌هایی را که مهارکننده روی آن مؤثر است، تعیین می‌کند.

ولتاژ فاقد dc مثبت، به صورت عمودی شکل موج ورودی را مهار می‌کند به طوری که تمام قسمت‌های آن تقریباً بیشتر از 0 ولت باشد. توجه داشته باشید که نوسان منفی خروجی از حدود 0/6- پایین‌تر نخواهد رفت، با فرض یک دیود سیلیکون pn. [۱]

عملکرد کلیویرایش

یک مدار مهارکننده (همچنین به عنوان جهش نیز شناخته می‌شود) قسمت بالایی یا پایینی یک شکل موج را به یک ولتاژ ثابت DC متصل می‌کند. این مدارها همچنین به عنوان بازدارنده ولتاژ DC شناخته می‌شوند. مهارکننده‌ها را می‌توان در هر دو قطب مثبت و منفی ساخت. در صورت بدون بایاس بودن، مدارهای مهارکننده، حد پایینی ولتاژ (یا حد بالایی، در مورد مهارکننده‌های منفی) را تا 0 ولت مستقر می‌کنند. این مدارها قله‌ی یک موج را به یک سطح DC خاص در مقایسه با یک سیگنال با تزویج خازنی مهار می‌کنند، که در حدود متوسط سطح DC آن نوسان می‌کند.

مهارکننده برای محافظت از ورودیویرایش

مهارکننده می‌تواند برای انطباق یک سیگنال ورودی با دستگاهی استفاده می‌شود که نتواند از محدوده سیگنال ورودی اصلی استفاده کند یا ممکن است آسیب ببیند.

منابعویرایش

  1. Martin Hartley Jones (1995). A Practical Introduction to Electronic Circuits. Cambridge University Press. p. 261. ISBN 978-0-521-47879-3.
  2. Makarov, Sergey N.; Ludwig, Reinhold; Bitar, Stephen J. Practical electrical engineering. Switzerland: Springer International. p. 827. ISBN 9783319211732. OCLC 953450203.