مهدی قلی خان شاملو

مهدی قلی خان شاملو از فرماندهان نظامی شاه عباس بود. او پس از فتح گیلان به حکومت بیه پیش منصوب شد. [۱] بعدتر او به حکومت شوشتر منصوب شد.

منابعویرایش

http://hamshahrionline.ir/details/154639