مهروه یکی از طایفه‌های لک ساکن لرستان است.[۱] این طایفه ساکن بخش طرهان از توابع شهرستان کوهدشت است.[۱]

مهروه
کل جمعیت

نامشخص

نواحی با بیشترین جمعیت
 ایران: ساکن در استان لرستان
زبان‌های رایج
زبان لکی
ادیان و مذاهب
شیعه

پانویس

منابع

  • امان‌الهی بهاروند، سکندر (۱۳۹۳). قوم لر. تهران: نشر آگه. شابک ۹۶۴-۳۲۹-۱۳۵-۹.