مهرگیاه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مهرگیاه نوعی گیاه است و به موارد زیر نیز می‌تواند اشاره کند: