باز کردن منو اصلی

مهمان نامه بخارا یا سفرنامه بخارا، کتابی است تألیف فقیه و ادیب قرن دهم، فضل بن روزبهان خنجی درباره دوران سلطنت سلطان محمد شیبان و نیز شرح تاریخ و جغرافیای سرزمین خوارزم [۱] که فضل الله بن روزبهان این کتاب را در بخارا شروع به تألیف کرد و قریب یک جزء آنرا در آنجا نوشت و سپس در ربیع الآخر سنه 914 در هرات دنباله کار خود را گرفت و عصر جمعه بیست و سوم جمادی الاولی سنه 915 کتاب را تمام کرد. [۲]

منابعویرایش

  1. مقاله «فضل الله بن روزبهان خنجی»، نویسنده محمدامین خنجی ، مجلهٔ فرهنگ ایران‌زمین، شمارهٔ ۴، سال ۱۳۳۵، صفحات ۱۷۳-۱۸۴
  2. مهمان نامه بخارا (تاریخ پادشاهی محمد شیبانی)/ فضل الله بن روزبهان خنجی؛ به اهتمام منوچهر ستوده. تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1384.