مهندسی گذرگاه‌ها

مهندسی گذرگاه‌ها گرایشی از رشته مهندسی ترافیک است که به کاربرد بنیادهای مهندسی برای اصلاح شکل هندسی خیابان‌ها، تقاطع‌های همسطح و ناهمسطح، میدان‌ها و... می‌پردازد. مهندسی گذرگاه‌ها نمی‌تواند همه نابسامانی‌های ترافیکی را حل کند ولی می‌تواند با اصلاح سخت‌افزارهای عبورومرور شهری یاری بزرگی به کاهش آن‌ها بکند.

منابعویرایش

  • حمید هیدارن، مجله همشهری مسافر، سازمان همشهری، ارگان شهرداری تهران، شماره مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۸۷