موزه هنرهای زیبا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

موزه هنرهای زیبا موزه‌ای در تهران است، و نیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: